Velkommen

til

bjørnehi   familiebarnehage

Bjørnehi familiebarnehage åpnet dørene for første gang 01.08.2006.

Barnehagen ligger i et gammelt villastrøk i Rud-området og holder til i en del av en tomannsbolig med egen inngang og hage, men også med mange spennende muligheter i nærmiljøet.

Barnehagen består av en gruppe på åtte barn (0-3år), to medarbeidere, en barnehagelærer og pedagogisk veileder/styrer. Vi er en stabil og reflektert personalgruppe som består av masse erfaring, kunnskaper og kompetanse. De fleste av barna som starter hos oss har ikke gått i barnehage tidligere, og starter i en ganske ung alder. Dette er vi svært bevisste på, og vi streber etter å gjøre overgangen så rolig og trygg som mulig for barnet ved å gjøre individuelle tilpasninger slik at det første møtet med barnehagen blir en positiv opplevelse for barnet. Med en gruppe på totalt 8 barn og få voksne å forholde seg til, vil barnet få en trygg ramme i forhold til omsorgspersoner det skal lære å kjenne og det vil føre til en god og trygg atmosfære som preger avdelingen.

Barn tilbringer store deler av dagen sin i barnehagen. Vi er opptatt av at tiden skal fylles med engasjement, nærhet og at de skal utvikle et positivt selvbilde og positiv holdning til seg selv. Vi er opptatt av å gi barna god tid til lek, nærhet og å finne glede i de minste ting. Vi jobber med å skape et godt samarbeid med foreldrene gjennom dialog.Det at foreldrene er trygge på at barnet har det godt mens de er på jobb, er veldig viktig for oss.

Vårt mattilbud

Med 400 kr i kostpenger per måned, tilbyr Bjørnehi familiebarnehage alle måltider for barna i løpet av dagen. Dette vil si at foreldrene ikke trenger og tenke på matpakker, og andre utgifter. Kostpengene inkluderer frokost, lunsj (varm mat 2 ganger i uken + havegrynsgrøt/omelett 1 gang i uken), og frukt/brød på ettermiddagen. Barna får også servert drikke vann/melk på avdelingen.

Forsikring

Barna er forsikret under oppholdet i barnehagen.

Priser

Varierer til enhver tid gjeldende satser. Kroner 400,- for mat kommer i tillegg.

-3
år
Dyktige medarbeidere
barn i avdeling

Slik jobber vi

Årsplan

Inneholder mer informasjon om barnehagen og det pedagogiske arbeidet

Informasjonshefte til foreldre

Inneholder mer nyttig og praktisk informasjon om barnehagen

Vedtekter

Inneholder mer informasjon om barnehagen som organisasjon og andre bestemmelser

Familiebarnehagens særlige kvaliteter:

Lite og oversiktlig miljø med få barn og stabile voksne å forholde seg til

Tett oppfølgning av det enkelte barn med gode muligheter til å ivareta det enkelte barnets behov

Tett foreldresamarbeid

Foreldre og personale blir godt kjent med hverandre som sørger for en trygg hverdag

Hverdagsrutiner, lek og omsorg opptar store deler av dagen i en familiebarnehage

Ansvaret for kvaliteten i familiebarnehagen ligger hos de voksne

besøksadresse

Prost Refsums veg 7

2005 Rælingen

telefon avdeling

+47 41 21 40 72

E-post: b.barnehage@hotmail.com

Åpningstider

Man – Fre

07:00 – 16:30

Daglig leder

+47 41 38 96 80

FAQ

Mest spurte spørsmål med svar

Nei, vi har verken høstferie eller vinterferie. Vi holder åpent med full bemanning i disse ukene.

Vi har foreldremøte, FN-markering, Lucia og sommeravslutning. Andre markeringer/dager blir gjort med barnegruppen og personalet.

Ja, vi praktiserer redusert foreldrebetaling slik som alle andre barnehager, dette kan søkes om her.

Ja, vi praktiserer søskenmoderasjon. Dere vil få redusert beløp for barnehageplass ved gjeldende satser. Ta kontakt for mer informasjon.

Nei. Barnet får selvfølgelig lov til å fullføre barnehageåret sitt.

Barnet vil da bytte over til storbarnsavdeling i en ny barnehage. Dette pleier å være en fin og trygg overgang. 

KONTAKT OSS

41 21 40 72

b.barnehage@hotmail.com

ADRESSE

Prost Refsums veg 7

2005 Rælingen